Rejeneratif Sistem
AFE200 + ADL300 Regen İnverter Sürücü Sistemi
Enerji Geri Kazanımı

Rejeneratif Asansör Kumanda Sistemleri

Email

Description

Açıklama

Modern Asansör Kumanda Sistemleri ile Enerji Tasarrufu

 

Geleneksel Asansör Kumanda Sistemlerinde;

Yükün ataletinden kaynaklanan hareket enerjisinin elektrik enerjisi olarak üretildiği regeneratif seyir esnasında ortaya çıkan frenleme enerjisi, sürücünün DC barına bağlı rheostatik direnç üzerinde atıl ısı olarak harcanır ve sonuçta önemli miktarda bir enerji kaybı ortaya çıkar.

 

Modern Asansör Kumanda Sistemlerinde;

Regeneratif seyir esnasında ortaya çıkan frenleme enerjisi, çift -yönlü güç akışına imkan sağlayan AFE200 REGEN SÜRÜCÜ üzerinden şebekeye geri basılmaktadır. Böylece, önemli miktarda atıl enerji elektrik enerjisi formunda geri kazanılmaktadır.