AR-GE Çalışmaları

 

Yeni Ürün Tasarım ve ARGE Çalışmaları:

20 Temmuz 2014 tarihinde CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından yayımlanan “İnsan ve Yük Asansörleri Yapım ve Montaj Güvenlik Kuralları” EN 81-20 ve “Asansör Bileşenlerinin Tasarım Kuralları, Hesaplamaları, İncelemeleri ve Deneyleri” EN 81-50 Standartları, 20 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizde de zorunlu olarak uygulamaya girecektir. Bu kapsamda; Mikosis G1/G3 Kumanda Kartı ve Kumanda Sistemi ürün grubu ARGE, tasarım ve proje çalışmaları tamamlanmış olup Liftinstituut firması tarafından tip-muayenesi yapılarak belgelendirilmiştir, seri üretime geçilmiştir.

Diğer ARGE Çalışmaları:

(1)    Asansörlerde Enerji Verimliliği ve Regeneratif Frenlenme Enerjisinin Geri Kazanımı.

(2)    Doğrudan Kata Erişim Özellikli Asansör Pozisyon Kontrolü (EPC) ve Uygulamaları.

 

Şirketin Proje Deneyimi

 

Tamamlanan Proje:

07.07.2014 tarihinde T.C. Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 9 aylık bir proje sözleşmesi yapılmıştır. Projede “Kompakt Asansör Kontrol Sistemi Geliştirilmesi ile İthal Ara Ürün Kullanımının Azaltılması ve İhracatının Arttırılması” konulu tasarım, ve prototip üretimi çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Prototip ürünün EN Standartlarına uygunluğu, Liftinstituut firması tarafından tip-muayenesi yapılarak belgelendirilmiştir. Bu proje kapsamında; “kablo kesme, sıyırma, yüksükleme ve etiketleme” işlemlerini tek bir istasyonda gerçekleştiren tam otomatik kablo işleme makinesi temin edilmiştir. Bu makine yatırımı ile üretimde otomasyona geçişte hem firmamızda hem de sektörümüzde önemli ve öncül bir adım atılmıştır.

Devam Eden Proje:

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında sunmuş olduğumuz 12 ay süreli projemiz onaylanmış olup, 21.07.2016 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında “Firmada kalite kontrol sistemi kurulması ile standardizasyonun sağlanması ve tüm piyasalarda rekabet gücünün arttırılması” hedeflenmektedir.

 

Popüler Ürünler